Rekrutacja


Członkiem SMHO może być każda osoba fizyczna, która:

- ukończyła 16 lat (wymagana będzie pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego);
- nie była karana sądownie;
- posiada pełne prawa publiczne;
- zobowiąże się do przestrzegania regulaminu działania SMHO;

Zgłoszenia można dokonać :

- telefonicznie dzwoniąc na nr 698 163 048
- pisząc na e-maila: smho@onet.eu